Mr Quản – Blog chia sẻ kiến thức quản lý kinh doanh. Chúng tôi thường xuyên cập nhật những bài viết liên quan tới hoạt động quản lý, quản trị kinh doanh. Bài viết này hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản trên trang.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên Blog Mr Quản

Blog Mr Quản sử dụng thiết kế website và quản trị trên mã nguồn mở wordpress. Cá Plugin được sử dụng tuân thủ hoàn toàn các quy định bảo mật của wordpress.

Đăng ký thành viên

Mọi hành động để lại email trên Blog Mr Quản bao gồm: Đăng ký nhận bài viết, đăng ký khuyến mãi, khai báo email để bình luận đều được xem là hành động đăng ký thành viên.

Đối với hành động khai báo email để bình luận. Blog Mr Quản sẽ ghi nhận IP của thiết bị truy cập cùng với email. Các lần truy cập sau bạn không cần phai khai báo thông tin email nữa.

Blog Mr Quản không sử dụng Email thành viên cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Bình luận bài viết

Trong tất cả bài viết trên blog Mr Quản. Thành viên đều có quyền tham gia thảo luận. Thảo luận sẽ được qua một bước kiểm duyệt và chính sửa (nếu cần) để phù hợp với quy định của nhà nước CHXHCN Việt Nam và thuần phong mỹ tục. Các bình luận không tuân thủ pháp luật, Spam hoặc của các công ty phần mềm quản lý bán hàng đối thủ sẽ không được phê duyệt.

Bình luận bài viết có thể sử dụng mọi ngôn ngữ. Thành viên được quyền bình luận như nhau và không giới hạn. Bình luận được duyệt sẽ hiển thị công khai và thông báo đến Email của thành viên.

Dùng thử phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý bán hàng KiotViet được Mr Quản cung cấp cho phép dùng thử 10 ngày. Người dùng có thể liên hệ Mr Quản để được tư vấn hỗ trợ sử dụng trực tiếp.

Ngoài ra anh chị có thể click vào các nút dùng thử miễn phí trong bài viết để được chuyển hướng đến trang đăng ký KiotViet.